Tin hoạt động
Thực hiện công tác giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh trong năm học 2016 – 2017, ngày 13/4/2017 vừa qua, Trường THCS Lý Tự Trọng đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về Giới tính và Vấn đề vệ sinh nữ cho các em học sinh nữ lớp 9. » Xem tiếp...

Tin giáo dục
Tại đây có dự kiến chương trình giảng dạy; các môn học mà học trò phổ thông sẽ học trong tương lai gồm những gì cho cả ba cấp học phổ thông... » Xem tiếp...
  • Điều hành tác nghiệp
  • Vui cười