• 06/04/2020 09:33 PM

  DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

    HƯỚNG DẪN THAM GIA HỌC TRỰC TUYẾN

  I. Hình thức giao học liệu, bài tập

  1. Học sinh tải về học liệu (tài liệu hướng dẫn, bài giảng điện tử, bài giảng E-Learning, ...) theo link bên dưới ứng với từng nội dung/bài học của môn học thuộc khối lớp đang theo học.

  2. Học sinh nghiên cứu và hoàn thành các yêu cầu của thầy cô giáo.

  3. Nộp kết quả học tập bằng hình thức gửi tệp (file word, file pdf hoặc file ảnh nếu học sinh in ra giấy để học và chụp lại) đến đúng địa chỉ email của Thầy/Cô đang phụ trách môn học được ghi rõ trong học liệu, bài tập.

  II. Hình thức học trực tuyến

  1. Học sinh tải về phần mềm Zoom để cài đặt trên máy tính (phải có thiết bị Webcam và Micro) hoặc trên Smart phone. Thiết bị phải được kết nối Internet.

  2. Theo dõi để nắm lịch học các môn/khối của nhà trường (được đăng tải trên Website của nhà trường hoặc các kênh thông tin khác)

  3. Đến giờ học sinh khởi động phần mềm, chọn mục "Join a Meeting", nhập ID được giáo viên dạy cung cấp để tham gia lớp học (học sinh nên nghiên cứu cách sử dụng phần mềm ZOOM trên Youtube hoặc các kênh khác).

   

  Link tải học liệu tại đây