• LỜI HAY Ý ĐẸP

  Giáo dục như ánh thái dương  (03/10/2012)
   "Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo." 
  Học  (03/10/2012)
   HỌC để BIẾT, để LÀM NGƯỜI, để PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, ...
  "Nhân cách của người thầy ..."  (03/10/2012)
    "Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác." 
  Sự gương mẫu của người thầy ...  (03/10/2012)
    "Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được." 
  Nhà giáo  (03/10/2012)
    "Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn."
  Trang:    1   2