• Phần mềm

    Phần mềm giả lập máy tính CASIO 570VN PLUS  (05/03/2014)
    Phần mềm giả lập máy tính CASIO 570VN PLUS Download file tại  đây Hướng dẫn tải và cài đặt: 1. Nhấp chuột vào link trên sẽ dẫn đến Google Driver lưu trữ 2. Chọn Tệp >> Tải xuống (kết quả tải về là file nén rar) 3. Giải nén, chạy file vcredist_x86.exe để cái Microsoft Visual C++ 2010 4. Chạy file Casio fx570vn plus.exe   
    Phần mềm Turbo Pascal  (11/12/2012)
    Phần mềm Turbo Pascal
    Trang:     1  2