• THÔNG BÁO

  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II  (18/01/2019)
    Từ ngày 21/01/2019, toàn trường học theo Thời khóa biểu mới. Theo quy định, có cắt giảm một tiết ở một số môn học/khối lớp. Giờ vào học tiết 1 buổi sáng: 7.00; giờ vào học tiết 1 buổi chiều: 12.45  
  Liên kết tài liệu tập huấn  (16/08/2018)
   Nhấp vào đây
  THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU  (30/09/2017)
   Do có thay đổi về phân công giáo viên giảng dạy ở một số lớp, thời khóa biểu đã được điều chỉnh lại cho phù hợp. Đề nghị quý thầy cô giáo và các em học sinh xem lại để thực hiện từ tuần 5 (02/10/2017)  
  THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU  (08/09/2017)
   Do có thay đổi về công tác chủ nhiệm và phân công giáo viên đứng lớp, thời khóa biểu toàn trường có điều chỉnh ở đôi chỗ. Đề nghị quý thầy cô giáo và các em học sinh xem lại để thực hiện từ ngày 11/9/2017.   PHÒNG GD&ĐT TIÊN PHƯỚC                                               THỜI KHÓA BIỂU (BUỔI SÁNG; KHỐI 6&9) TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG                        Lần thứ II, Năm học 2017 - 2018 (Áp...
  Thay đổi thời khóa biểu  (17/02/2017)
   Từ ngày 20/02/2017, việc dạy học của nhà trường được thực hiện theo thời khóa biểu mới. Đề nghị quý thầy cô giáo và các em học sinh xem lại để thực hiện.
  Trang:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     »