• LỊCH CÔNG TÁC

  Thứ Sáng Chiều
  Thứ 2
  16/10/2017
  07:00  Chào cờ đầu tuần.
  07:50  Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi (Cả tuần)
  04:00  Họp Hội đồng trường
  Thứ 3
  17/10/2017
     
  Thứ 4
  18/10/2017
     
  Thứ 5
  19/10/2017
  07:00  Toàn trường học buổi sáng theo TKB thứ năm
  08:40  Khối 7, 8 hoạt động NGLL
  01:00  Khối 6, 9 hoạt động NGLL
  02:45  Họp HĐSP lấy ý kiến tín nhiệm CBQL dự nguồn
  03:00  Sinh hoạt kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
  Thứ 6
  20/10/2017
   
  01:30  Trực báo Bí thư chi bộ
  Thứ 7
  21/10/2017
  08:35  Hội ý chủ nhiệm khối sáng
  09:00  Họp Chi bộ
  03:25  Hội ý chủ nhiệm khối chiều
  Chủ nhật
  22/10/2017