• LỊCH CÔNG TÁC

  Thứ Sáng Chiều
  Thứ 2
  12/11/2018
  07:00  Chào cờ đầu tuần/ Khối sáng học theo TKB mới
  07:50  Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh (cả tuần)
  04:00  Tập dân vũ và điệu chachacha cho GV và HS
  Thứ 3
  13/11/2018
   
  02:00  Nộp Kế hoạch dạy học phục vụ Hội thi GV dạy giỏi cấp huyện
  Thứ 4
  14/11/2018
   
  04:00  Chuẩn bị CSVC cho buổi Hội giảng
  Thứ 5
  15/11/2018
  07:00  Toàn trường học buổi sáng
  08:40  Hội thi dân vũ và nhảy chachacha (học sinh)
  01:30  Hội giảng chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
  Thứ 6
  16/11/2018
  03:30  Nộp sản phẩm dự thi Bài giảng E-learning
   
  Thứ 7
  17/11/2018
  03:30  Hội ý chủ nhiệm khối chiều
  07:00  Kiểm tra chuyên đề công tác chủ nhiệm (khối 9)
  08:40  Hội ý chủ nhiệm khối sáng
  01:30  Kiểm tra chuyên đề công tác chủ nhiệm (khối 8)
  Chủ nhật
  18/11/2018