• LỊCH CÔNG TÁC

  Thứ Sáng Chiều
  Thứ 2
  14/10/2019
  07:00  Chào cờ đầu tuần/ Dạy học theo TKB mới
  08:00  Bắt đầu dự giờ thi Giáo viên dạy giỏi (theo lịch)
   
  Thứ 3
  15/10/2019
  08:00  Dự tập huấn về tổ chức, hướng dẫn học sinh thi sáng tạo KHKT
   
  Thứ 4
  16/10/2019
     
  Thứ 5
  17/10/2019
  07:00  Khối 7, 8, 9 học buổi sáng
  08:00  Dự tập huán về quản lý, sử dụng mạng thông tin
  08:35  Khối 7, 8 hoạt động NGLL tháng 10
  01:00  Khối 6, 9 hoạt động NGLL tháng 10
  03:00  sinh hoạt kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
  Thứ 6
  18/10/2019
     
  Thứ 7
  19/10/2019
  08:35  Hội ý chủ nhiệm khối sáng
  03:25  Hội ý chủ nhiệm khối chiều
  Chủ nhật
  20/10/2019