• LỊCH CÔNG TÁC

  Thứ Sáng Chiều
  Thứ 2
  24/09/2018
  07:00  Học sinh tiếp tục dự thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến (đến ngày 27/9/2018)
  07:00  Chào cờ đầu tuần
  07:30  Nhập số liệu điều tra phổ cập giáo dục (Cả tuần)
  07:30  Bắt đầu khảo sát năng lực giáo viên đầu năm (Cả tuần)
   
  Thứ 3
  25/09/2018
     
  Thứ 4
  26/09/2018
  07:30  Tiêm vac-xin phòng uốn ván cho nữ sinh lớp 9 (Đợt 1)
  07:30  Khám sức khỏe cho học sinh
  09:00  Khám sức khỏe cho học sinh (khối 6)
  01:50  Bắt đầu dạy học các lớp bồi dưỡng học sinh lớp 9 của PGD đặt tại trường
  Thứ 5
  27/09/2018
  02:00  Họp chuẩn bị cho Hội nghị CB-GV-NV đầu năm học
  07:00  Toàn trường học bù theo TKB thứ Ba
  07:30  Khám sức khỏe cho học sinh (khối 7)
   
  Thứ 6
  28/09/2018
  07:30  Khám sức khỏe cho học sinh (khối 8, 9)
  08:00  Phê duyệt Kế hoạch BDTX cá nhân
   
  Thứ 7
  29/09/2018
  03:30  Hội ý chủ nhiệm khối chiều
  08:40  Hội ý chủ nhiệm khối sáng
   
  Chủ nhật
  30/09/2018