• LỊCH CÔNG TÁC

  Thứ Sáng Chiều
  Thứ 2
  19/10/2020
  07:00  Khai mạc Tuần lễ Học tập suốt đời
  07:50  Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường
   
  Thứ 3
  20/10/2020
  04:30  Sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
  07:00  Khối 7, 8, 9 học buổi sáng theo TKB thứ 5
  08:40  Khối 7, 8, 9 học buổi sáng học bù trước cho thứ 5 tuần 08
  01:30  Họp chuyên môn toàn trường
  02:30  Sinh hoạt tổ chuyên môn
  Thứ 4
  21/10/2020
  07:30  Giao ban Tổng phụ trách
   
  Thứ 5
  22/10/2020
     
  Thứ 6
  23/10/2020
     
  Thứ 7
  24/10/2020
  08:35  Hội ý chủ nhiệm khối sáng
  03:10  Hội ý chủ nhiệm khối chiều
  Chủ nhật
  25/10/2020