• 22/10/2012 08:18 PM

    Trường THCS Lý Tự Trọng

    Địa chỉ: Thôn Bình An, Thị Trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

    Điện thoại: 0510 3 884264