• 26/04/2014 07:48 AM

  Chưa thảo luận về Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về đổi mới chương trình, SGK

   Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận báo cáo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tại phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 6 . Ảnh Phương Đông

  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận báo cáo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tại phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 6 . Ảnh Phương Đông

   Bộ GD&ĐT đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội rút nội dung thảo luận về Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ra khỏi chương trình làm việc của phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ sáu.

  Thông tin này được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận báo cáo trước Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tại phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 6 - Quốc hội khóa XIII sáng nay (25/4)

  Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chuẩn bị hồ sơ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII về chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới. 

  Tất cả nội dung chuẩn bị tương tự như việc chuẩn bị cho Quốc hội khóa X ra Nghị quyết 40 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

  Sau khi báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp ngày 14/4/2014, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội có ý kiến cần phải hoàn thiện hồ sơ trình, trong đó có việc phải bổ sung nội dung kinh phí thực hiện và một số nội dung khác.

  Việc hoàn thiện và thẩm định bộ hồ sơ này cần phải có thời gian mới đáp ứng được hết yêu cầu của Quốc hội. Do đó, không thể kịp hoàn thành để phục vụ cho phiên họp toàn thể Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội vào hôm nay (25/4/2014).

  Vì các lý do nêu trên, sau khi báo cáo và được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi sang Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội xin rút nội dung thảo luận về Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ra khỏi chương trình làm việc của phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ sáu.

  Đồng thời, Chính phủ sẽ có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo chính thức về vấn đề này.

  Bộ GD&ĐT sẽ khẩn trương xây dựng Hồ sơ chi tiết, bao gồm cả nội dung về dự kiến kinh phí và lộ trình thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo đúng quy định.

  Theo báo GD&TĐ - Hiếu Nguyễn