• LIÊN HỆ

    Ban quản trị Website  (22/10/2012)
    1. Cô Trần Thị Lệ - Hiệu trưởng 2. Thầy Lê Văn Thiện - Phó Hiệu trưởng (Email: thiendn63@gmail.com) 3. Thầy Phạm Phú Hiền - Tổ trưởng tổ ứng dụng CNTT 4. Thầy Huỳnh Đức Lưu - Gv Toán - Tin (Email: thayluu.ltt@gmail.com)
    Trường THCS Lý Tự Trọng  (22/10/2012)
    Địa chỉ: Thôn Bình An, Thị Trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510 3 884264