• 07/10/2012 08:11 PM

  Điểm danh

   

  Thầy giáo điểm danh: A, có không?

  Dưới lớp: Dạ...
  Thầy tiếp: B, có không?
  Dưới lớp: Vâng...
  Thầy tiếp: C, có không?
  Dưới lớp: Thưa có!
  Thầy nhấc kiếng: Ủa, lớp này thưa mỗi em một kiểu ha!
  Dưới lớp: Dạ, để thầy hổng phát hiện ra cùng một đứa thưa đó thầy!