• 03/10/2012 10:34 AM

  Lo xa

   Bố giao hẹn với Tèo:
  - Từ nay, bố sẽ áp dụng chương trình khuyến học đối với con. Nếu con được 8 điểm, bố sẽ thưởng tám ngàn, nếu được 9, bố thưởng chín ngàn, còn được 10 bố cho luôn mười ngàn. Như vậy, con cứ tính mỗi diểm tương ứng với 1.000 đồng, rõ chưa?
  - Dạ! Con nghe rõ rồi ạ!- Tèo ta cười hớn hở và nói như reo lên.
  Ngày hôm sau đi học về, Tèo bảo bố:
  - Bố ơi! Bố cho con tiền đi!
  - Chín hay mười ngàn, hả con?- Bố mừng rỡ chạy ra hỏi.
  - Dạ! Bố chỉ mất cho con… 2 ngàn thôi ạ!
  - Hả!??