• 09/10/2012 07:08 PM

  Dẫu ngày xưa ...

                                                          Trịnh Văn Lợi -  Cựu giáo viên 2002- 2007 

   

     

                                Về thăm trường cũ một ngày đông

                                 Sương phủ mờ che khắp ruộng đồng

                                 Hàng phượng vĩ già xao xuyến lá

                                 Tôi và trường xưa, mưa bâng khuâng…

                                                  

                                                     *****

   

                                 Nhớ ngày xưa ấy, cô dạy Văn

                                 Lời giảng bao la một tấm lòng

                                 Tròn xoe đôi mắt tôi cùng bạn

                                 Nuốt từng lời thơ trong mắt trong

   

                                 Nhớ ngày xưa ấy, mắt cô cười

                                 Giọng gieo âu yếm, mắt trong lời

                                 “Các em – Đất nước ngày mai ấy

                                 Học giỏi, chăm ngoan để làm người…”

   

                                 Giờ cô nơi nao, cô yêu ơi?

                                 Bốn mươi năm chìm nổi dòng đời

                                 Kính - Nhớ - Thương cô đầy tâm tưởng

                                 Học trò xưa giờ đã năm mươi…

   

                                                    *****

   

                                 Dẫu ngày xưa

                                                       Chẳng hai mươi tháng mười một…

                                 Cô ơi!